Het ambachtkwartier Venray

Met een levensloop bestendige infrastructuur

Op de oude locatie van de Ambachtschool in Venray is eind 2006 een uniek woonproject opgeleverd. Onder de naam Het Ambachtkwartier is hier een mix van wonen, welzijn en zorg gecreƫerd. Het nieuwe wooncomplex biedt onderdak aan verschillende type burgers. Voor een deel zijn dit mensen die gehuisvest waren in Verzorgingshuis het Schuttersveld: ouderen met een zorgbehoefte. Maar ook ouderen zonder zorgvraag en mensen met een verstandelijke handicap hebben in het Ambachtkwartier hun thuis.

We hebben hier de complete elektrische installaties geleverd, de brandbeveiliging verzorgd en bovenal gezorgd dat het wooncomplex een levensloop bestendige infrastructuur heeft.