Medisch centrum Vierlingsbeek

De Maasdorpen: gezondheidscentrum met aanleunwoningen

In het Medisch centrum De Maasdorpen zijn een artsenpraktijk en fysiotherapiepraktijk gevestigd. Meteen aan dit gezondheidscentrum zijn aanleunwoningen gebouwd.

Wij hebben ervoor gezorgd dat de woningen levensloopbestendig zijn en hebben daarvoor de nodige huisautomatisering geïnstalleerd.